Zoek informatie over:
 

Calamiteitenfonds

Beins Travel is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

- (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren (terug naar huis brengen).

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. De kosten voor deelname aan het calamiteitenfonds bedragen € 2,50 per boeking. Vraag voor meer informatie uitdrukkelijk naar de ANVR brochure. Daar staat, naast andere regelingen, de volledige garantieregeling van het Calamiteitenfonds beschreven.

Voor meer informatie kijkt u op www.calamiteitenfonds.nl.