Zoek informatie over:
 

Copyright

Intellectueel eigendom
 
Deze website met alle onderdelen daarvan, zoals beelden, logo en teksten zijn eigendom van Beins Travel, dan wel door rechtmatige partijen aan Beins Travel ter beschikking gesteld. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Beins Travel. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.
 
Beins Travel spant zich tot het uiterste in om de ervoor te zorgen dat de afbeeldingen en teksten zoals gebruikt op deze website rechtenvrij zijn, dan wel zijn verkregen van partijen / leveranciers die de daarmee gepaard gaande rechten in hun bezit hebben en voor het gebruik hiervan toestemming aan ons hebben verleend. Ondanks onze inspanningen kan het voorkomen dat beeltenissen en / of teksten waarvan wij aannemen dat deze rechtenvrij zijn, dit wellicht niet zijn. Dat is niet altijd te achterhalen. Mocht er in zo’n geval per abuis beeltenissen en / of teksten zijn gebruikt waarvan een eventuele copyright houder van mening is dat deze niet op onze website vertoond mogen worden, dan zullen we deze bij de eerste aanvraag daarvoor per direct verwijderen